Project

Ontworpen, breed-beschermende antistoffen gericht tegen influenza B.

Code
3S008620
Looptijd
01-11-2020 → 31-10-2024
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Virology
    • Drug discovery and development not elsewhere classified
    • Biopharmaceuticals
  • Engineering and technology
    • Medical biotechnology not elsewhere classified
Trefwoorden
griep B
 
Projectomschrijving

Influenza B virussen (IBVs) zijn verantwoordelijk voor een vierde van alle humane influenza gevallen en domineren in sommige seizoenen zelf op influenza A. De voorbije 3 decennia vond er een alarmerende antigene diversificatie van IBVs plaats, eerst met de opkomst van de steeds verder uiteenlopende Victoria en Yamagata antigene lijnen. Bovendien is gebleken dat recent de Yamagata lijn op zijn beurt aan het opsplitsen is in 2 antigene lijnen. In het algemeen werken de huidige antivirale middelen minder efficiënt tegen IBV in vergelijking met influenza A virussen. Om die redenen is er een grote noodzaak aan nieuwe geneesmiddelen die krachtig en breed de replicatie van alle IBVs kunnen verhinderen. In dit project zullen we zgn. enkel-domein antilichamen isoleren die in staat zijn te binden op geconserveerde epitopen aan het oppervlak van het virale hemagglutinine en neuraminidase. Deze enkel-keten antilichamen zullen eerst in vitro worden geëvalueerd op hun anti-IBV werking. De meest performant hemagglutinine- en neuraminidase-specifieke enkel-keten antilichamen zullen gecombineerd worden in één molecule door middel van genetische fusies met een conventioneel immunoglobuline G (IgG) Fc domein. De recombinante moleculen zullen tot slot geformuleerd worden als inhaleerbare biofarmaceutica om in vivo getest te worden op hun beschermende werking tegen IBV infectie.