Project

RNA synthetische biologie voor de genetische aanmaak van het eerste vaccin voor aviaire gezelschapsdieren tegenover de onderschatte respiratoire zoönotische pathogeen Chlamydia psittaci

Looptijd
01-11-2020 → Lopend
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Single-cell data analysis
  • Synthetic biology
 • Medical and health sciences
  • Vaccinology
 • Agricultural and food sciences
  • Veterinary immunology
 
Projectomschrijving

Chlamydia psittaci is een Gram-negative obligaat intracellulaire bacterie. Zij veroorzaakt een respiratoire infectie en sterfte bij vogels. De kiem heeft risiconiveau 3 en bioterrorisme niveau B. De infectie komt vaak voor bij Psittaciformes (papegaaien, parkieten, kaketoes en lories) en zij zijn meestal geïnfecteerd met het hoog virulente genotype A. Tetracyclines zijn het best voor de behandeling. Er is vrees voor het ontstaan van antibioticum resistente chlamydia stammen. Chlamydia wordt aerogeen overgedragen van vogels naar de mens. Bij de mens noemt de ziekte psittacosis. De meeste psittacosis gevallen zijn door genotype A na contact met Psittaciformes, resulterend in pneumonie, infectie van het hele lichaam en sterfte indien niet behandeld. Er is geen vaccin voor vogels. Humorale en cellulaire immuunresponsen zijn nodig voor bescherming. Vaccinatiestudies in gezelschapsvogels zijn een uitdaging omdat we geen gedetailleerde informatie hebben over hun immuunsysteem, wat grotendeels te wijten is aan het ontbreken van vogel-specifieke witte bloedcelmerkers. Synthetische biologie zal gebruikt worden voor de aanmaak van een zelf-replicerend mRNA vaccin voor Psittaciformes tegenover C. psittaci, een onderschat, zooönotisch, respiratoir agens. Eerst zal een parkieten-specifieke immunologische toolbox aangemaakt worden. Nadien zal de efficaciteit van het vaccin bestudeerd worden in een eerder ontwikkeld experimenteel infectiemodel bij parkieten.