Project

Optimalisatie van de zorg en de levenskwaliteit bij oudere patiënten met huidkanker: een klinische en gezondheidseconomische aanpak

Looptijd
01-11-2020 → Lopend
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Dermatology
    • Health economy
    • Geriatrics
    • Cancer therapy
 
Projectomschrijving

Huidkanker is de meest frequente kanker wereldwijd met een voorspelde verdrievoudiging van het aantal patiënten over de volgende 20 jaar. Huidkanker bestaat uit melanoom en 'non-melanoma skin cancer'. Melanomen ontstaan uit melanocyten en zijn de meest agressieve vorm van huidkanker. Baso- (BCC) en spinocellulaire carcinomen vinden hun oorsprong in keratinocyten. BCC vertegenwoordigen 70% van alle huidkankers. Ze metastaseren niet maar zijn lokaal invasief. De aanpak van BCC bij ouderen is uitdagend. Enerzijds is er wereldwijd een toename van het aantal personen boven 65 jaar en stijgt de levensverwachting. Anderzijds is mortaliteit als gevolg van BCC zeldzaam. Deze tumoren hebben echter een invloed op de levenskwaliteit (QoL) door hun trage, invasieve groei in de omliggende weefsels met vaak functionele complicaties, infecties of pijn tot gevolg. Richtlijnen omtrent de aanpak van BCC bij ouderen zijn niet voorhanden. Dit project richt zich op het evalueren van het behandelingslandschap. We zullen het natuurlijk gedrag van BCC bij ouderen in kaart brengen alsook de impact op de QoL. Een RCT zal de behandeling evalueren wat betreft effectiviteit, complicaties, QoL en overleving. We zullen een meer gerichte behandeling en follow-up voorstellen bij ouderen. Met daarnaast een gezondheidseconomische analyse, is het doel om nieuwe, innovatieve en kosteneffectieve richtlijnen te ontwikkelen voor de behandeling van BCC bij ouderen binnen het WHO-concept gezond ouder worden.