Project

De eco-evolutionaire gevolgen van de beloning gebaseerd leren voor gedragsvariatie.

Code
3E001121
Looptijd
01-10-2021 → 15-08-2022
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Animal ecology
  • Computational evolutionary biology, comparative genomics and population genomics
  • Synthetic biology
  • Behavioural ecology
  • Biology of behaviour
Trefwoorden
Gedragsvariatie Leren Eco-evolutionaire dynamieken
 
Projectomschrijving

De voorbije jaren werd duidelijk dat de meeste dieren kunnen leren en dat dit proces vaak een belangrijke rol speelt in gedragsaanpassingen doorheen hun leven. Over hoe dit leergedrag uiteindelijk bijdraagt aan gedragsvariatie binnen populaties, is evenwel weinig gekend. Dit project onderzoekt de werking en gevolgen van beloningsleren – een eenvoudig en universeel leermechanisme waarbij individuen hun gedrag aanpassen door succesvolle gedragingen te versterken – via een innovatieve combinatie van modelleerwerk, labo- en veldexperimenten. Eerst wordt met behulp van een individu-gebaseerd model een theoretisch kader ontwikkeld over hoe interacties tussen omgevingscondities, overerfbare gedragskenmerken en beloningsleren de mate van gedragsvariatie binnen populaties bepalen binnen een ecologische en evolutionaire context. Vervolgens worden de voorspelde eco-evolutionaire interacties getest aan de hand van labo-experimenten met Veldkrekels (Gryllus campestris), een modelorganisme waarbij beloningsleren de dominante vorm van leergedrag is. Finaal wordt getest hoe algemeen geldend de voorspelde patronen in gedragsvariatie zijn via een veldexperiment met Koolmezen (Parus major), een modelorganisme met sterk ontwikkelde cognitieve vaardigheden waarin ook andere vormen van leren een rol spelen. Dit project zal dus belangrijke nieuwe inzichten verschaffen in de rol van niet-overerfbare variatie, zoals veroorzaakt door beloningsleren, voor ecologische en evolutionaire processen.