Project

Drie routes naar de CO2 neutraliteit van bestaande eengezinswoningen: wat zijn de kantelpunten?

Code
3S004020
Looptijd
01-11-2020 → 31-10-2024
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Engineering and technology
  • Sustainable building
  • Building physics
  • Built heritage and renovation
  • Energy in buildings and built environments
  • Life cycle analysis of construction materials
Trefwoorden
Geïntegreerde LCA en LCC Scenario's voor energetische renovatie Scenario's voor afbraak en wederopbouw
 
Projectomschrijving

Het aanzienlijk aandeel van het bestaand gebouwenpark in het energieverbruik en de CO2 emissies, maakt de renovatie ervan een belangrijke schakel om de klimaatcrisis aan te pakken. Europa stelt zich tot doel om tegen 2050 te streven naar onder andere de CO2 neutraliteit van bestaande eengezinswoningen. Er zijn verschillende renovatietrajecten mogelijk om dit te bereiken, maar het is onduidelijk welk traject het meest aangewezen is. Er is reeds onderzoek gebeurd naar de ontwikkeling van besluitvormingsmethoden die levenscyclusanalyse (LCA) en levenscycluskosten (LCC) integreren om zowel de milieu-impacten als de financiële kosten te beoordelen. Een praktische toepassing ervan ontbreekt echter. Dit onderzoeksproject heeft tot doel inzicht en kennis te verschaffen over welke renovatiescenario's het meest optimaal zijn voor verschillende types eengezinswoningen. Een verfijnde multicriteria levenscyclus evaluatiemethode wordt gebruikt om LCA en LCC te balanceren en te wegen. Drie hoofdscenario's worden geëvalueerd en vergeleken: ingrijpende energetische renovatiescenario’s uitgevoerd in één stap, gefaseerde ingrijpende energetische renovatiescenario’s en scenario’s inzake sloop gevolgd door nieuwbouw. Bovendien worden de kantelpunten in de afweging tussen deze scenario's gezocht.