Project

In 'gezegende' toestand? Visies op moederlijke gezondheid en reproductie in België en Italië (17de tot begin 20ste eeuw).

Looptijd
01-10-2013 → 30-09-2017
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • History
  • Social sciences
    • Economic history
    • Demography
Trefwoorden
gender medicalisering vruchtbaarheidstransitie
 
Projectomschrijving

Ik onderzoek in welke mate medicalisering in verschillende sociale bevolkingslagen een rol speelde in de Europese vruchtbaarheidstransitie, d.i. het proces van dalende geboortecijfers als gevolg van geboortebeperkend gedrag binnen het huwelijk. Gezondheid werd tussen de 17de en 20ste eeuw steeds meer als ‘werkbaar’ beschouwd. Ik focus op de gezonfdheid van moeders, voornamelijk in realtie tot zwangerschap, geboorte en kraamtijd. Hopsitaalsarchieven en cijfers over kraambedsterfte zullen worden gebruikt. Desalniettemin ligt de nadruk van het onderzoek niet op het reconstrueren van de reële impact van verbeteringen in de gezondheidszorg, maar veeleer op de perceptie van gezondheid en medische zorg in verschillende lagen van de bevolking en hoe deze visies een rol speelden in reproductieve beslissingen van koppels en individuen. Het is namelijk voor verschillende Europese contexten aangetoond dat de gezondheid van moeders een doorslaggevend argument was om de gezinsgrootte te beperken in het begin van de 20ste eeuw. De motivaties in eerdere fases van de vruchtbaarheidstransitie zijn minder gekend. Ik gebruik kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethodes op micro-niveau om de evolutie van dergelijke ideeën op de lange termijn te analyseren. Ik doe dat voor verschillende sociale groepen in twee Europese contexten: Vlaanderen (België) en Lazio (Italië).