Project

Communicatie tussen dove en horende mensen faciliteren met kunstmatige intelligentie

Looptijd
01-11-2020 → Lopend
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Computational linguistics
  • Sign language research
 • Natural sciences
  • Machine learning and decision making
  • Natural language processing
  • Computer vision
 
Projectomschrijving

Volgens de WHO lijdt meer dan 5% van de wereldbevolking aan gehoorverlies. Verwacht wordt dat dit verdubbelt tegen 2050. Gehoorverlies kost meer dan 750 miljard US dollar per jaar over de hele wereld. De Vlaamse overheid subsidieert tot 36 tolkuren per dove persoon per jaar, wat ook tot hoge kosten leidt. Deze tolken faciliteren communicatie tussen doven en horenden. Deze laatsten kennen immers vaak geen gebarentaal. Beeldt u zich een artificiële tolk in, die de vraag naar menselijke tolken in veel situaties kan verminderen. Zo’n product zou van groot nut zijn voor doven en hun omgeving, en zou re-allocatie van overheidsmiddelen toelaten om hun levenskwaliteit te verhogen. Er zouden immers minder tolken nodig zijn voor alledaagse gebeurtenissen. Dit project zal leiden tot de creatie van zo’n artificiële tolk dankzij een gestructureerde onderzoeksmethode met aandacht voor linguistische aspecten van gebarentalen. We zullen een AI-agent aanleren hoe mensen bewegen en non-verbaal communiceren. Als een neveneffect zullen we ook kennis vergaren die nuttig is in de velden van sociale robotica en gebarenherkenning. Via onze connecties met talenonderzoekers en de Dovengemeenschap, zullen we dit project tot een goed einde brengen. Het zal leiden tot potentieel voor verschillende toepassingen, waarvan de meest belangrijke een artificiële tolk zal zijn die in real time werkt.