Project

Ontdekking van renale biomerkers om vroege chronische nierziekte op te sporen in katten

Looptijd
01-11-2020 → Lopend
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Metabolomics
  • Agricultural and food sciences
    • Veterinary internal medicine and pathophysiology
 
Projectomschrijving

Dit project beoogt om nieuwe diagnostische en prognostische biomerkers te identificeren voor vroege detectie van feliene chronische nierziekte (CNZ). CNZ is een frequent voorkomende ziekte in dierenartspraktijken, die minstens 30% van de katten ouder dan 15 jaar treft. De huidige diagnostische testen detecteren CNZ pas eens er uitgebreide schade is, dus is het van klinisch en commercieel belang om CNZ vroeger te diagnosticeren. Zo kunnen geschikte therapeutische maatregelen eerder getroffen worden om zo de prognose te bevorderen. Betere biomerkers zijn dringend nodig. Dit voorstel streeft de limitaties van de huidige diagnostische testen en hun gebrek aan sensitiviteit in vroege stadia te overwinnen door geavanceerde metabolomics-technologieën toe te passen op zorgvuldig gedefinieerde prospectieve en longitudinale klinische cohorten. Dit voorstel: (i) past de kracht van gerichte en niet-gerichte metabolomics toe om nieuwe renale biomerkers te ontdekken; (ii) hun diagnostisch en prognostisch potentieel en klinische relevantie te valideren door hun gebruik te evalueren in aanwezigheid van hyperthyroïdie en andere comorbide ziekten; en (iii) beoordeelt hun gebruik bij de voorspelling van azotemie na behandeling van hyperthyroïdie. Met dit voorstel wordt verwacht nieuwe renale biomerkers te ontdekken voor de toekomstige ontwikkeling van een klinisch toepasbare diagnostische test om de uitkomst voor katten met CNZ te verbeteren, met zowel een klinische als commerciële impact.