Project

Identificatie van in planta gesecreteerde fungale effectoren en karakterisering van de tomaat proteinen waarmee ze interageren ter verbetering van arbusculaire mycorrhiza gebaseerde landbouw

Looptijd
01-11-2020 → Lopend
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Proteins
    • Plant biochemistry
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural plant protection
    • Sustainable agriculture
 
Projectomschrijving

Tomaat is een wereldwijd geteeld en geconsumeerd gewas gekend voor zijn hoge nutritionele waarde. De opbrengst van tomaat wordt echter beperkt door de gelimiteerde beschikbaarheid van nutriënten (bv. fosfaat) in de bodem en perioden van droogte. Symbiose met arbusculaire mycorrhizale schimmels biedt hiervoor een duurzame oplossing. Echter, een beter inzicht in de moleculaire communicatie tussen de fungus en zijn gastheer is verreist om de variabiliteit die in het veld waargenomen wordt te reduceren. Daarnaast is de efficiëntie van fungale sporenproductie beperkt, wat onderzoek naar de schimmel limiteert en gebruik in de agricultuur eerder duur maakt. Met dit project willen we meer inzicht verkrijgen in de moleculaire communicatie tussen de twee symbiotische partners, en hoe deze bijdraagt tot de symbiose en sporenproductie. Hiervoor gebruiken we twee vernieuwende proteoomwijde technieken: laser capture microdissection (LCM) en isolation of nuclei tagged in specific cell types (INTACT) in combinatie met massaspectrometrie om fungale eiwitten te detecteren die in wortelcellen gesecreteerd worden. Vervolgens zullen we de tomaat eiwitten identificeren die met deze effectoren interageren, om finaal te ontrafelen hoe deze interactie bijdraagt aan de efficiëntie van de symbiose en de fungale sporenproductie. Met dit project zullen we inzichten verkrijgen die uiteindelijk toegepast kunnen worden om de tomatenopbrengst en -kwaliteit op een duurzame manier te verbeteren.