Project

Informatie-structuur in de Middeleeuws Griekse volkse politikos stichos romans

Code
3F023112
Looptijd
01-10-2012 → 31-07-2016
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Language studies
    • Literary studies
Trefwoorden
intonatie-unit Middeleeuws Grieks informatie-structuur oraal discours politikos stichos
 
Projectomschrijving

Ik zal de taal van de latere Middeleeuws Griekse (12e-16e eeuw) volkse romans, geschreven in het metrum van de poltikos stichos, onderzoeken binnen het modern theoretisch kader van de informatie-structuur (belangrijkste concept: intonatie-units), aangezien men heeft vastgesteld dat deze teksten een oraal discours aannemen. Speciale aandacht zal uitgaan naar woordvolgorde, partikels, clitica, dislocaties, parentheses en discours markers.