Project

Holistische aanpak van seksueel geweld in België: Belgische centra seksueel geweld

Looptijd
01-09-2016 → 31-03-2017
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Laboratory medicine
  • Palliative care and end-of-life care
  • Regenerative medicine
  • Other basic sciences
  • Laboratory medicine
  • Palliative care and end-of-life care
  • Regenerative medicine
  • Other clinical sciences
  • Other health sciences
  • Nursing
  • Other paramedical sciences
  • Laboratory medicine
  • Palliative care and end-of-life care
  • Regenerative medicine
  • Other translational sciences
  • Other medical and health sciences
Trefwoorden
seksueel geweld
 
Projectomschrijving

lnternationaal wordt aangenomen dat het wenselijk is om slachtoffers van seksueel geweld holistisch en multidisciplinair op te vangen. Dit houdt in dat de politionele en juridische respons samen dient te gaan met een medisch en psychosociaal luik en dat elk van deze componenten maximaal op elkaar afgestemd zijn. Onderzoek heeft aangetoond dat dit de beste garanties biedt voor een positieve uitkomst op elk van de deelgebieden alsook voor de kwaliteit van zorg, het sneller herstel van het slachtoffer en de preventie van opnieuw slachtoffer worden of opnieuw plegen.

Zowel de WHO als andere toonaangevende internationale gezondheidsorganisaties en internationale vakbladen hebben richtlijnen en adviezen uitgevaardigd rond de centrale rol van de gezondheidssector in die holistische aanpak van seksueel geweld zowel op preventief als curatief vlak en in nauwe samenwerking met politie en parket.