Project

Cofinanciering core faciliteit - Centrum voor Digitale Geesteswetenschappen Gent (GentCDH)

Acroniem
GhentCDH
Code
BOF/COR/2022/005
Looptijd
01-07-2022 → 30-06-2026
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor-woordvoerder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Literary studies not elsewhere classified
    • History and historiography of linguistics
  • Social sciences
    • History of law
Trefwoorden
digitale wetenschappen Gekoppelde open gegevens gezamenlijke databases geospatiale analyse digitale tekst en beeld analyse openbare wetenschappen
 
Projectomschrijving

De toenemende digitalisering van de samenleving en dus ook de toenemende digitalisering van onderzoeksbronnen en erfgoed heeft tot gevolg dat onderzoekers workflows moeten ontwikkelen en software moeten gebruiken om een onoverzienbare hoeveelheid uiteenlopende soorten documenten en informatie/data te beheren, te organiseren en te analyseren. Zo maakt de toenemende beschikbaarheid van archief- en bibliotheekcollecties als data (informatie in een door machines leesbaar formaat) het gebruik van nieuwe benaderingen en dus digitale instrumenten mogelijk. Dit is zowel een uitdaging als een kans, aangezien de meerderheid van de onderzoekers in de geesteswetenschappen niet bedreven is in de computerwetenschappen, computationele taalkunde, statistiek, etc.. Er is dus een belangrijke leemte die moet worden opgevuld om diensten te verlenen die dit onderzoek vergemakkelijken. Dit vereist expertise over diverse aspecten van de digitale onderzoekscyclus, van het samenstellen van corpora tot analyse, virtuele tentoonstellingen en de archivering van onderzoeksdata. Het GhentCDH is een interdisciplinair onderzoeks- en servicecentrum dat het gebruik van deze digitale onderzoeksmethodes in de humane wetenschappen faciliteert en er ook over reflecteert. Een team van computerwetenschappers, taalkundigen, datawetenschappers, interdisciplinair gevormde ‘digital humanists’ en publiekshistorici is geclusterd in vier focusgebieden: 1. Collaboratieve databanken en Linked Open Data 2. Digitalisering, (pre)processing en digitale tekst- en beeldanalyse 3. Geospatiale analyse en visualisering 4. Digitaal erfgoed, participatie en virtuele exposities Binnen deze vier focusgebieden wordt samengewerkt met andere actoren binnen en buiten UGent, respectievelijk binnen UGent met name LT3, IDLab, MICT, het Quetelet Center en het Instituut voor Publieksgeschiedenis. Het GhentCDH is op nationaal en internationaal vlak betrokken bij verschillende infrastructuurprojecten, voornamelijk via het Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities - DARIAH netwerk en het Common Language Resources and Technology Infrastructure - CLARIN netwerk en de door het GhentCDH gecoördineerde Vlaamse bijdrage aan de Europese onderzoeksinfrastructuren DARIAH en CLARIN- ‘CLARIAH-VL Open Humanities Service Infrastructure’ project (FWO Internationale onderzoeksinfrastructuur). In de context van dit project werkt het GhentCDH binnen UGent ook samen met HPC UGent, de Centrale Bibliotheek en de Faculteitsbibliotheek van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Er wordt gewerkt met een aantal generieke, via de faculteit aangeboden services en softwarepakketten en daarnaast projectspecifieke ontwikkeling waarvoor een financiële bijdrage gevraagd wordt.