Project

Alliantieonderzoeksgroep: Connexin Signaling Research Group

Acroniem
CONX
Code
05L00311
Looptijd
15-09-2011 → 31-07-2020
Financiering
UGent-middelen
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Cell death
Trefwoorden
zenuwstelsel lever
 
Projectomschrijving

De raden van bestuur van de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent hebben een raamovereenkomst goedgekeurd die een structurele en verregaande samenwerking tussen beide instellingen mogelijk maakt. Een Alliantieonderzoeksgroep groepeert minstens 6 onderzoekers vanuit de UGent en vanuit VUB (en mogelijks ook vanuit hun associatiepartners). Deze onderzoekers zijn actief rondom een gemeenschappelijke onderzoekslijn.

Het doel is de studie van de rol van connexine en pannexine signalisatie in gezondheid en ziekte, waarbij de focus bij de VUB-groep en het UGent-team ligt op, respectievelijke, de lever en het zenuwstelsel.