Project

Ontwikkeling van BBB-ASL als niet-invasieve vroege biomerker voor Alzheimers ziekte (DEBBIE)

Acroniem
DEBBIE
Looptijd
01-06-2021 → Lopend
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Computational biomodelling and machine learning
    • Diagnostic radiology
    • Neurophysiology
Trefwoorden
Alzheimer
 
Projectomschrijving

Nieuwe biomerkers die op een betrouwbare manier ziekte ontdekken voordat klniische symptomen zich manifesteren zijn cruciaal voor onderzoek naar Alzheimers ziekte (AD) en gerelateerde demeties. Een van de vroegste pathologische afwijkingen in AD is het verlies van bloed-hersenbarrière (BBB) integriteit, die op een directe manier kan worden gevisulaiseerd en gemapt gebruik maken van positron emissie tomografie (PET) of magnetische resonanatie beeldvorming (MRI). Van deze methodes is arterial spin labeling (ASL) MRI de enige kandidaat om locale veranderingen in BBB integriuteit te meten zonder gebruik te maken van een contraststof of radioactieve tracer. Op dit ogenblik kan ASL echter niet in een klinische setting worden gebruikt hiervoor door de zeer lange meettijd en hoge gevoeligheid aan patient gebonden fysiologische en hemodynamische variabiliteit, een gebrek aan een gestandardiseerde analytische aanpak en het ontbreken van e"en normale referentie map om pathologische BBB patronen te detecteren.

In het DEBBIE projectstellen we de ontwikkeling voor van een directe niet-invasieve klinische beeldvormende biomerker genaamd 'BBB-ASL' die integriteitsverlies van de BBB mapt in een preklinisch stadium.

Het DEBBIE consortium bestaat uit een unieke combinatie van pioniers in het veld van contrast-vrije fysiologische beeldvorming met een focus op neurodegeneratieve pathologie, met een expertise in MR sequentie ontwikkeling, image post-processing, biofysische mdellering, AD beeldvorming en biomerker validatie.

Het algemene doel van dit project is het ontwikkelen van een kwaltitatieve BBB-ASL beeldanalyse voor de wetenschappelijke (groep) studie van het humane brein, om uiteindelijk de gezondheidszorg te verbeteren voor individuele patiënten met een neurodegeneratie naar AD. We stellen daarom voor om een klinisch bruikbare niet-invasieve biomerker voor BBB integriteit te ontwikkelen door focus op automatische calibratie (WP1) van de MRI acquisitie parameters gebaseerd op de hemodynamische toestand van de patiënt, standardisatie (WP2) van beeldverwerking door atlas gebaseerde correctie van inter-scanner en inter-subject variabiliteit, validatie (WP3) van deze geintegreerde BBB-ASL oplossing door vergelijking met PET en applicatie (WP4) in verschillende bestaande longitudinale studies om de klinisch waarde te evalueren. Dit werk zal het DEBBIE consortium toestaan een gevoelige, niet-invasieve en vroege biomerker te ontwikkelen voor AD.