Project

SEKSUELE & GENDERDIVERSITEIT IN OPENBARE MEDIAPOROGRAMMATIE: Openbare mediabedrijven en het interactieveld tussen mediaproductie en normatief discours inzake LGBT+ representatie

Code
12D1223N
Looptijd
01-11-2022 → 31-10-2025
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Television
  • Social sciences
    • Cultural media
    • Gender and media
Trefwoorden
Culturele Studies
 
Projectomschrijving

Representaties van seksuele en genderverschillen zijn vooral in relatie tot mainstream media uit de VS besproken. Hierdoor wordt aangenomen dat de wisselwerking tussen mediaproductie en maatschappelijke normen inzake LGBT+ verbeelding door private belangen gemedieerd wordt. Bedrijven navigeren het representationele interactieveld door autonoom te bepalen welke normatieve visies over representaties hun belangen weerspiegelen. Openbare mediabedrijven [OMBs] hebben, ondanks hun belang in West-Europa, amper aandacht gekregen in LGBT+ mediastudies. Maar gelet op de toenemende rol van representatie als katalysator voor vaak verhit publiek debat, is het representationele interactieveld complexer voor OMBs. Gehouden aan verschillende externe vereisten – van wettelijke bepalingen over diverse representatie tot informele druk uit het middenveld – kunnen ze niet zomaar hun eigen belangen als mediabedrijf vooropzetten. Wijzend op institutionele (1), publieke (2) en individuele (3) dimensies van het representationele interactieveld van OMBs analyseert dit project hoe verschillende krachten aan de basis liggen van LGBT+ representatie in the programmatie van West-Europese OMBs. Door de representatienormen te bestuderen die OMBs in Ierland, Nederland en Vlaanderen moeten navigeren wanneer ze seksuele en genderdiversiteit verbeelden, creëert het project een industrieel kader waarin LGBT+ representatie door OMBs in begrepen kan worden.