Project

Een open samenwerkingsruimte bieden voor digitale biologie in Europa

Acroniem
EOSC-Life
Code
41V06719
Looptijd
01-03-2019 → 31-08-2023
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Ecology not elsewhere classified
Trefwoorden
ecologie
Overige informatie
 
Projectomschrijving

EOSC-Life brengt de 13 biologische en medische ESFRI-onderzoeksinfrastructuren (BMS RI's) samen om een ​​open samenwerkingsruimte voor digitale biologie te creëren. Het is ons gezamenlijke antwoord op de uitdaging om de enorme hoeveelheden gegevens die door de levenswetenschappen worden geproduceerd, te analyseren en opnieuw te gebruiken. Het beheren en integreren van deze gegevens valt buiten de mogelijkheden van de meeste individuele eindgebruikers en instellingen. Door gegevens en tools te publiceren in een Europese cloud, wil EOSC-Life de mogelijkheden van grote wetenschappelijke projecten beschikbaar maken voor de bredere onderzoeksgemeenschap. Federated user access (AAI) maakt transnationale toegang tot en autorisatie van bronnen mogelijk. EOSC-Life stelt een nieuw toegangsmodel voor de BMS RI op: via EOSC zouden wetenschappers directe toegang krijgen tot FAIR-gegevens en -tools in een cloudomgeving die beschikbaar is in de hele Europese onderzoeksruimte. EOSC-Life maakt gegevensbronnen voor GBS-RI's EERLIJK en publiceert deze in de EOSC volgens richtlijnen en standaarden (bijvoorbeeld EDMI). Over het algemeen zal dit de evolutie van de RI-repository-infrastructuur voor EOSC en de integratie van de BMS RI-repository's aansturen. EOSC-Life zal workflows implementeren die disciplines en RI-grenzen overschrijden en tegemoetkomen aan de behoeften van interdisciplinaire wetenschap. Door middel van open hackathons en bring-your-own-data-evenementen zullen we samen met onze gebruikersgemeenschappen EOSC-Life creëren en een blauwdruk bieden voor hoe de EOSC wijdverspreid en uitstekend datagedreven life science-onderzoek ondersteunt. EOSC-Life zal ingaan op het gegevensbeleid dat nodig is voor menselijke onderzoeksgegevens onder de AVG. Interoperabele herkomstinformatie beschrijft de geschiedenis van monsters en gegevens om reproduceerbaarheid en naleving van wettelijke vereisten te garanderen. Het doel van het EOSC-Life-project is ervoor te zorgen dat levenswetenschappers levenswetenschappelijke gegevens kunnen vinden, openen en integreren voor analyse en hergebruik in academisch en industrieel onderzoek. EOSC-Life zal de Europese levenswetenschap transformeren door een open, continentale, collaboratieve en interdisciplinaire omgeving voor data science te bieden.

 
 
 
Disclaimer
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Executive Agency (REA). Neither the European Union nor the authority can be held responsible for them.