Project

Developing User-centred Approaches to Technological Innovation in Literary Translation (DUAL-T)

Acroniem
DUAL-T
Code
41R06722
Looptijd
01-09-2022 → 31-08-2024
Financiering
Europese middelen: divers
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Literary translation
    • Scientific, technical and literary translation
    • Translation and interpretation sciences
Trefwoorden
Computer-Assisted Literary Translation Human-Computer Interaction Literary Translation Computer-Aided Translation Social Construction of Technology
 
Projectomschrijving

De laatste jaren is er steeds meer onderzoek gedaan naar de toepassing van vertaaltechnologie op literaire vertalingen, meestal in de vorm van automatische vertaling (MT) of nabewerking van MT-uitvoer. In deze studies is de stem van literaire vertalers vrijwel afwezig. Dit project zal de discrepantie tussen onderzoek op het gebied van computerwetenschappen/AI en vertaalwetenschap aanpakken, evenals de afwezigheid van literaire vertalers in het gesprek over technologische innovatie in hun beroep. Het zal dit doen door de inbreng van literair vertalers proactief te integreren in de co-creatie van een nieuwe technologie-inclusieve workflow. Professionele literaire vertalers zal worden gevraagd literaire vertaaltaken uit te voeren met behulp van (1) MT + nabewerking, (2) een CAT-omgeving (Computer-Aided Translation), (3) een CAT-omgeving met geïntegreerde MT. Gebruikerstests zullen worden uitgevoerd met behulp van eye tracking, keystroke logging en screen capturing. Voor en na de vertaalopdracht zullen diepte-interviews en focusgroepen worden gehouden om veranderingen in de houding van de deelnemers ten opzichte van de technologie voor en na het gebruik ervan te registreren, alsook de voordelen en pijnpunten van het gebruikte hulpmiddel. De resultaten zullen helpen om (1) een technologie-inclusieve workflow voor literaire vertalingen te ontwikkelen op basis van een gebruikersgerichte aanpak, (2) te beoordelen of en in welke mate vertaaltechnologie literaire vertalers kan helpen (met name zal het potentieel van CAT-tools om te werken in combinatie met MT en/of als alternatief voor MT-gerichte benaderingen worden beoordeeld), en (3) een dialoog tot stand te brengen tussen literaire vertalers en ontwikkelaars van vertaaltechnologie door gegevens over het gebruik van en de houding tegenover vertaaltechnologie door literaire vertalers door te geven aan de industriële partner van het project. Verwacht wordt dat de bevindingen van het project ook zullen bijdragen tot de bredere discussie over mens-computer interactie in andere beroepen.