Project

Herstel en behoud van tropisch bos in de Andes om het levensonderhoud van lokale gemeenschappen te bevorderen

Code
13v27822
Looptijd
01-09-2022 → 31-08-2027
Financiering
Federale middelen: VLIR-UOS
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Conservation and biodiversity
  • Ecosystem services
  • Environmental rehabilitation
  • Landscape ecology
  • Natural resource management
 • Agricultural and food sciences
  • Forest protection
  • Forestry management and modelling
Trefwoorden
bosecosystemen Andesgebergte/Ecuador bosherstel natuurbehoud lokale bevolking lokale duurzame ontwikkeling
 
Projectomschrijving

Tropische bossen in de Andes zijn hotspots voor biodiversiteit en koolstofreservoirs die van cruciaal belang zijn voor de planeet. De biologische diversiteit van de Andes bossen levert essentiële ecosysteemdiensten aan miljoenen mensen in de regio. Er werd duidelijk aangetoond dat veranderingen in landgebruik en stijgende temperaturen biodiversiteitsverlies veroorzaken, waardoor de levering van ecosysteemdiensten in het gedrang komen. Beter inzicht in het vermogen van deze bossen om de biodiversiteit na verstoring in stand te houden en te herstellen, rekening houdend met de landschapscomplexiteit en wereldwijde veranderingen in het milieu, is van cruciaal belang om natuurbehoud en een duurzame ontwikkeling van Andes-boslandschappen te stimuleren.

Het doel van dit project is om de reacties van bossen in de Andes na verstoring beter te begrijpen, om zo de capaciteit tot herstel na verstoring te verbeteren en conserveringsprogramma's te ondersteunen. Het onderzoek zal ondertussen een nieuwe generatie ecologen opleiden, om zodoende de onderzoekscapaciteit van lokale instellingen te versterken. Hiertoe zal een interdisciplinair team van wetenschappelijke experts van zes instellingen en vier landen (België, Ecuador, Duitsland, VK), samenwerken om nieuwe wetenschappers op te leiden via postdoctorale studies en thematische cursussen.

De invloed van het project op bosherstel en natuurbehoud zal in nauwe samenwerking gebeuren met lokale en regionale belanghebben van overheidsinstellingen, nationale en internationale ngo's, alsook het maatschappelijk middenveld.