Project

Isolatie, structuuropheldering en chemische synthese van verbindingen met hypoglycemische activiteit en Gynura divaricata en G. bicolor