Project

Studie van spectrale lichtkwaliteit op anatomische en hydraulische karakteristieken van sierplanten met een verschillende fotosynthese pathway (C3 en CAM)

Looptijd
01-03-2014 → 30-09-2017
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • General biology
    • Plant biology
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural plant production
    • Horticultural production
Trefwoorden
plant-water relaties C3 LED gasuitwisseling CAM hydraulische kenmerken
 
Projectomschrijving

LED als lichtbron hebben potentieel heel wat toepassingen in intensieve en hoogtechnologische serres of meerlagenteeltsystemen. Effecten op plantfysiologische processen zijn echter slechts beperkt gekarakteriseert. Deze studie bestudeert de differentiële effecten van lichtkwaliteit op de efficientie van de hydraulische karakteristieken bij blad en stengel alsook in hoeverre deze karakteristieken assimilatie en groei beïnvloeden bij sierplanten. De effecten van verschillende lichtspectra op de hydraulische geleidbaarheid en stomatale morfologie worden bepaald omdat deze rechtstreeks gasuitwisseling en dus fotosynthese beïnvloeden. In sierteelt zijn zowel planten met C3 als CAM metabolisme aanwezig en in de studie worden beide pathways bestudeerd. Ook aanpassing aan hoge intensiteit zonnelicht worden bestudeerd bij transfer van meerlagensystemen naar de serre.