Project

Naar een Gemengde Definitie van Kunst. De Ontologie van ' Eerste Kunst' en de Historische Definities van Kunst.

Looptijd
01-10-2010 → 30-09-2015
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Theory and methodology of philosophy
    • Philosophy
    • Ethics
    • Other philosophy, ethics and religious studies not elsewhere classified
Trefwoorden
kunsttheorie wijsgerige esthetica kunstfilosofie
 
Projectomschrijving

In dit onderzoek bekritiseer ik de circulariteit van historische definiëringen van kunst aan de hand van het probleem van ‘eerste kunst’ en ontwikkel ik een nieuwe gemengde definitie van kunst die zowel esthetische als historische eigenschappen in rekenschap brengt. Daartoe toon ik aan dat Kant’s kunsttheorie esthetische en historische benaderingen overbrugt en ons kan leiden tot een meer verfijnde definitie van kunst.