Project

Open Hiring

Code
42N01220
Looptijd
01-01-2020 → 30-06-2022
Financiering
Europese middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Other social sciences not elsewhere classified
Trefwoorden
Open Hiring arbeidsmarkt discriminatie sollicitatie migratieachtergrond
 
Projectomschrijving

In dit project zal de dienstverlening van Open Hiring worden ontwikkeld en getest bij bedrijven in de Gentse Regio, door middel van prototyping, pilootstudie en impactevaluatie. Het project zal focussen op de doelgroep werkzoekenden en inactieven met een migratieachtergrond, en het project zal  resulteren in een service blueprint, business model & draaiboek, alsook resultaten van de impactevaluatie.

Meer info over Open Hiring: Open Hiring TM is een radicaal nieuwe wervings- en selectiemethode, waarbij de klassieke sollicitatieprocedure achterwege gelaten wordt: voor een vacature wordt een vacaturewachtlijst geopend, waarop werkzoekenden zich kunnen inschrijven. De job wordt aangeboden aan de kandidaten op de wachtlijst, in volgorde van aanmelding. Er is geen selectiegesprek, CV, motivatiebrief, test of referentiechecks. De kandidaat start via een tijdelijke contract (proefperiode), als volwaardige betaalde werknemer, en wordt geëvalueerd op zijn/haar functioneren tijdens het uitvoeren van de functie. De kandidaat wordt tijdens deze proefperiode ondersteund door een externe taal- en jobcoach. Na het einde van de proefperiode, wordt de kandidaat tewerkgesteld via een contract van onbepaalde duur. 

Het project wordt gefinancierd door ESF, en uitgewerkt in partnerschap met Divergent - Universiteit Gent, Antwerp Management School, UNIZO & Stad Gent.