Project

De sociale staat van Vlaanderen 2011 - perceel 6

Code
110K2310
Looptijd
01-08-2010 → 30-06-2011
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Economic geography
  • Human geography
  • Recreation, leisure and tourism geography
  • Urban and regional geography
  • Other social and economic geography
Trefwoorden
verplaatsingsgedrag mobiliteit Vlaanderen
 
Projectomschrijving

De opbouw van deze bijdrage is als volgt. We starten met een beschrijving van de leefsituatie van de Vlaming op vlak van personenmobiliteit en vergelijken dit met de mobiliteitssituatie in de andere Belgische regio’s (Brusselse Hoofdstedelijke en Waalse Gewest) en landen (Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Luxemburg, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk en Zwitserland). Daarbij focussen we eerst op enkele algemene kenmerken van mobiliteit die de feitelijke situatie weergeven, en vervolgens op de gevolgen van mobiliteit. Daarna trachten we gelijkenissen en verschillen in de mobiliteitssituatie te verklaren. Daarbij bekijken we persoonsgebonden factoren, verschillen in de ruimtelijke context en toegankelijkheid, alsook het overheidsbeleid. Ten slotte bieden we een kort overzicht van toekomstige trends in het autogebruik. Op deze manier kunnen we in de uitleiding enkele aandachtspunten voor het toekomstige mobiliteitsbeleid naar voren schuiven.