Project

Dierenwelzijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Initiatieven, Attitudes, Kansen en Impact.

Looptijd
01-01-2021 → Lopend
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Veterinary medicine not elsewhere classified
Trefwoorden
Dierenwelzijn Stedelijke context
 
Projectomschrijving

Bij de zesde staatshervorming werd vanaf 1 juli 2014 dierenwelzijn overgeheveld als bevoegdheid van de federale overheid naar de gewesten. Er werd per gewest een Minister voor Dierenwelzijn ingesteld, geadviseerd door een gewestelijke Raad voor Dierenwelzijn. Deze beweging liet toe op een meer lokaal niveau binnen België te werken en verhoogde tegelijk de aandacht voor dierenwelzijn. Binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is deze stijgende aandacht goed merkbaar. Er werden plannen uitgewerkt voor honden, katten en duiven. Daarnaast worden regelmatig studiedagen voor verschillende actoren georganiseerd en is er een informatieve en dynamische website ter beschikking. Ook op gemeentelijk niveau stijgt de aandacht voor dierenwelzijn. Zowel de media-aandacht als de aandacht van de burger of consument gaat meer en meer naar hoe elke gemeente omgaat met gedomesticeerde en wilde dieren en welk beleid ze hiervoor uitwerkt. Bijgevolg worden er initiatieven genomen zoals het aanstellen van schepenen van dierenwelzijn en ambtenaren met als opdracht dierenwelzijn, alsook worden lokale acties uitgerold. Dierenwelzijn is een snelgroeiend maatschappelijk en beleidsthema op alle niveaus. Om op gemeentelijk niveau de uitdaging aan te gaan zijn steunen op beschikbare wetenschappelijke kennis en op de expertise en handvaten aangeboden vanuit de gewestelijke overheid, bijdragen tot kennisontwikkeling en expertisedeling cruciale aspecten.

Dit project gaat in eerste instantie uit van de reeds bestaande plannen en acties voor honden, katten en duiven in de 19 Brusselse gemeenten, zoals voorgesteld door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een eerste evaluatie dringt zich op, om een onderbouwde doorstart te maken met de nodige samenwerking tussen de gemeenten. Daarnaast nemen gemeenten zelf initiatieven omtrent deze en andere diersoorten, waarvoor een inventarisatie en - mogelijks - synchronisatie wenselijk is.

Dit projectvoorstel heeft vier grote doelstellingen:

  • Inventarisatie en evaluatie van bestaande plannen en acties (Jaar 1)
  • Opstellen van een roadmap
  • Implementatie en evaluatie van nieuwe acties uit de roadmap
  • Autonomie en duurzaamheid van dierenwelzijnsplannen en acties