Project

Defect NETwork Materials Science and Engineering

Acroniem
DEFNET
Code
41F00115
Looptijd
01-01-2015 → 31-12-2018
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Process engineering not elsewhere classified
Trefwoorden
netwerk
 
Projectomschrijving

Poreuze coördinatie netwerkmaterialen, ook wel Metal-organic frameworks (MOFs), zijn op het snijvlak van moleculaire materiaalwetenschap. Defnet, “DEFect NETwork Materials Science and Engineering”, is de eerste European Training Network (ETN) bij de kruising van chemie, fysica en techniek gericht op structurele en functionele complexiteit van MOFs. Het biedt een unieke interdisciplinaire opleiding platform voor beginnende onderzoekers en combineert de expertise van de academische en de niet-academische sector van de fundamentele ontwikkeling en overdracht aspecten industriële toepassingen en technologie. Het onderzoek en de opleiding in materialen synthese, karakterisering, computationeel modelleren en de toepassing wordt uitgevoerd in een gecoördineerde inspanning met betrekking tot 8 academische en 8 industriële partners uit 6 Europese landen. Defnet zal bijzonder onderzoeken defecten, stoornis en gecorreleerde verschijnselen in MOFs en aanverwante materialen. Het begrip en het opzettelijk wijzigen van defectstructuren poreuze coördinatienetwerken essentieel is voor geavanceerd controleren van hun eigenschappen bij katalyse, gas afvangen en scheiding dan de huidige materialen beperkingen. Referentiepunten zal gebeuren tegen geselecteerd zeolietmaterialen, die zeer goed vastgesteld voor grootschalige industriële toepassingen. Verwacht wordt dat hogere functionaliteiten defect gemanipuleerde MOFs worden geïdentificeerd die niet kan worden bereikt door andere poreuze materialen.