Project

HappyCliMi

Code
179X2321
Looptijd
01-04-2021 → 31-03-2025
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural animal husbandry
Trefwoorden
melkvee
 
Projectomschrijving

Het uiteindelijk doel is om significante methaanreductie te bekomen bij melkvee. Het voornaamste doel op korte termijn is om concrete voederinstructies op te leveren aan melkveehouderijen voor grondstoffen als koolzaadschroot en bierdraf waarvoor reeds in vivo methaanreductie gemeten werd. Het project biedt daarnaast op middellange en lange termijn potentieel op nieuwe
veevoederingrediënten om voldoende aanbod te creëren en daarvoor zullen grondstoffen in vitro gescreend worden op hun methaanreducerend potentieel.