Project

Evaluatie actieplan voeding en beweging

Code
174T07811
Looptijd
01-11-2010 → 31-12-2016
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Social medical sciences
Trefwoorden
evaluatie voeding fysieke activiteit gezondheidsdoelstellingen
 
Projectomschrijving

Taken: uitwerken van meetinstrumenten voor de proces- en effectevaluatie van acties binnen het Vlaams Actieplan Voeding en Beweging en de coördinatie, uitvoering en verwerking ervan in samenwerking met de projecthouders. Advisering van de Vlaamse overheid over de mogelijke continuering van de projecten.

Uitwerking van een voorstel voor de wetenschappelijke evaluatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstelling voeding en beweging.