Project

Computationele structuurkarakterisatie op de nanoschaal

Code
BOF/STA/201909/032
Looptijd
01-10-2020 → 31-07-2025
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Atomic and molecular physics not elsewhere classified
  • Statistical physics
  • Thermodynamics
  • Nanophysics and nanosystems
  • Structural and mechanical properties
  • Phase transformations
  • Transport properties and non-equilibrium processes
  • Quantum chemistry
  • Statistical mechanics in chemistry
Trefwoorden
adsorptie-eigenschappen thermodynamische potentiaal mechanische eigenschappen thermische eigenschappen Nanoporeuze materialen ensembles structuurkarakterisatie thermodynamica metaal-organische roosters moleculaire simulaties statistische fysica
 
Projectomschrijving

In dit project streven we een computationale karakterisatie na van de structurele en thermodynamische eigenschappen van nieuwe materialen op de nanoschaal. Daartoe zullen we inzetten op de ontwikkeling van (semi-)analytische modellen voor de thermodynamische potentiaal van lege en beladen nanoporouze materialen onder realistische condities als functie van de thermodynamische toestandsvariabelen in verscheiden ensembles. Deze modellen zullen geparameteriseerd worden gebruik makend van informatie die gehaald wordt uit geavanceerde moleculaire simulaties waarvoor de nodige krachtveldmodellen voor handen zijn of eenvoudig af te leiden zijn m.b.v. de daartoe ontwikkelde QuickFF code. Dit zal niet alleen toelaten om op een accurate manier de eigenschappen van bestaande materialen te berekenen, maar ook het gedrag van nog niet bestaande materialen te voorspellen. Op die manier kunnen we een grote sprong voorwaarts maken in het toepassingsgericht ontwerpen van nieuwe functionele materialen.