Project

Detectie en validatie van moleculaire patronen in extracellulaire vesikels voor de vroege diagnose van ovariumkanker