Project

Kenniscentrum cultuur- en mediaparticipatie

Code
174S3416W
Looptijd
01-01-2016 → 31-12-2022
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Cultural participation
  • Cultural sociology
  • Sociology of arts
  • Arts and cultural policy
  • Sociology of leisure and tourism
  • Sociology of sports
  • Voluntary associations, participation and civil society
  • Media and communication policy
  • Cultural media
  • Digital media
Trefwoorden
cultuursociologie cultuurparticipatie cultuurbeleid mediaparticipatie
 
Projectomschrijving

Dit kenniscentrum zal voor de periode 2016 – 2020 instaan voor de verdere uitbouw van beleidsrelevant onderzoek gericht op cultuur- alsook op mediaparticipatie. Daarnaast zal het kenniscentrum een nieuwe participatiesurvey voorbereiden en coördineren die het geheel van Cultuur, Jeugd en Media overschouwt. 

Het Kenniscentrum Cultuur- en Mediaparticipatie is een consortium van drie wetenschappelijke partners:

 • Universiteit Gent (Vakgroep Sociologie - CuDOS)
 • Vrije Universiteit Brussel (Vakgroep Sociologie – TOR)
 • Vrije Universiteit Brussel (Vakgroep Communicatiewetenschappen - SMIT)

 De onderzoeksactiviteiten van het Kenniscentrum kunnen onderverdeeld worden in 5 onderzoeksdomeinen:

 1. Participatiesurvey (alle onderzoeksteams; coördinatie en methodologie: UGent-Sociologie)
 2. Kunsten en erfgoed (educatie, beleving en participatie) (UGent-Sociologie)
 3. Sociaal-cultureel werk en kansengroepen (VUB-TOR)
 4. Lokaal cultureel beleid (VUB-TOR)
 5. Media- en digitale participatie (VUB-SMIT)