Project

Politiek in laat-antiek Rome: Netwerken en argumenten in de Brieven van Symmachus

Looptijd
01-01-2019 → Lopend
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • History
    • Language studies
    • Literary studies
Trefwoorden
Geschiedenis Late Oudheid Romeins Rijk Sociale-netwerkanalyse Briefschrijfkunst Symmachus
 
Projectomschrijving

Dit project verlegt de grenzen van sociale-netwerkanalyse in een studie van de brieven van de prominente Romeinse senator Symmachus (vierde eeuw na Chr.). Dit draagt bij tot een herziening van het beeld van het functioneren van het Romeinse Rijk in de Late Oudheid, voortbouwend op, en inhoudelijk en methodologisch bijdragend aan, het onderzoeksproject “Lobbyen in de Late Oudheid”.