Project

Een nieuw kader voor experimenteel ontwerpen in aardwetenschappen met Bayesian Evidential Learning