Project

Robuuste, gebruiksvriendelijke en state-of-the-art fluorescentie geactiveerde celsorteerder (FACS)

Code
319305620
Looptijd
01-05-2020 → 30-04-2024
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Gastro-enterology
  • Adaptive immunology
  • Allergology
  • Innate immunity
  • Vaccinology
 • Agricultural and food sciences
  • Veterinary immunology
  • Veterinary physiology, pathophysiology and biochemistry
Trefwoorden
vaccinatie mucosale immuniteit celpopulaties cell clonen aangeboren afweer immuunrespons lymfocyten antigeen-presenterende cellen dendritische cellen sorteren celmerkers acticatie merkers
 
Projectomschrijving

Fluorescence-activated cell sorting (FACS) laat toe om individuele cellen te isoleren uit complexe celmengsels afkomstig van o.a. lichaamsvloeistoffen en weefsels op basis van celkarakteristieken (grootte, granulariteit, fluorescentie). Geïsoleerde cellen kunnen dan meteen of na verdere cultivatie in moleculair detail geanalyseerd worden. FACS vormt dan ook een essentiële tool in diverse life science onderzoeksdomeinen, incl. diergeneeskundig onderzoek. Aangezien levende cellen en pathogenen geïsoleerd worden via FACS dient het toestel on-site toegankelijk te zijn om verminderde celviabiliteit en bioveiligheidsrisico’s verbonden aan transport te vermijden. Aan de Faculteit Diergeneeskunde van de UGent is FACS beschikbaar via een 2009 Hercules financiering en dit heeft substantieel bijgedragen aan diverse onderzoekslijnen. Het toestel is ondertussen 10 jaar oud en daardoor steeds onbetrouwbaarder en verouderd. Daarenboven is het een complex toestel, wat de drempel verhoogt voor onervaren groepen om FACS in hun onderzoekslijnen te implementeren. Daarom wordt in deze aanvraag een laagdrempelig toestel omschreven dat tegerlijkertijd stateof- the-art is i.v.m. de geplande toepassingen (o.a. plaatsortering voor ‘single cell omics’, temperatuur gecontroleerde staallader en verzamelrecipiënten). Dit toestel zal van onschatbare waarde zijn voor het diergeneeskundig onderzoek aan de UGent, wat geïllustreerd wordt door het grote aantal onderzoekers betrokken bij deze aanvraag.