Project

Gerichte, peptidengecentreerde proteoomanalytische karakterisering van de substraten van humane alfa-N-acetyltransferasen