Project

Polymere dual sensoren voor in situ meten van pH en temperatuur in levende cellen