Project

Ontwikkelen van hydrosilylatie katalyse

Code
01N00219
Looptijd
01-01-2019 → 31-12-2022
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Organometallic chemistry
  • Engineering and technology
    • Heterogeneous catalysis
Trefwoorden
Synthese catalyse methodologie
 
Projectomschrijving

Het project beschrijft de synthese en gebruik van platinum en meerdere metalen die in overvloed in de aardkorst aanwezig zijn (Co en Mn) in de hydrosilylatie van alkenen en alkynen. De synthetische aanpak zal de nadruk leggen op de ontwikkeling van stabielere katalysatoren. De katalysatoren zullen bedekt worden met liganden dat toelaat ze te gebruiken in processen die
gebruik maken van nanofiltratie for katalyse/substraat/produkt separatie