Project

Vooronderzoek naar de kenmerken en hulp- en dienstverleningsbehoeften van maatschappelijk kwetsbare jongvolwassenen

Code
174P0109
Looptijd
01-01-2010 → 31-05-2010
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Education, culture and society
  • Applied sociology
  • Policy and administration
  • Social psychology
  • Social stratification
  • Social theory and sociological methods
  • Sociology of life course, family and health
  • Other sociology and anthropology
Trefwoorden
jongvolwassenen maatschappelijke kwetsbaarheid jeugdwelzijn
 
Projectomschrijving

In dit vooronderzoek worden de kenmerken van maatschappelijk kwetsbare jongvolwassenen en hun behoefte aan doelgroepspecifieke zorg- en dienstverlening onderzocht en wordt het concept van maatschappelijke kwetsbare jongvolwassenen afgebakend en geoperationaliseerd. Het onderzoeksmateriaal werd verkregen uit een literatuurstudie, focusgroepen met jongvolwassenen en sleutelfiguren en interviews met experts. Tenslotte werd op basis van de bevindingen een ontwerp van vervolgonderzoek geformuleerd.