Project

TropiLakes2015: Tropical lakes in a changing environment

Acroniem
TropiLakes2015
Code
13V14515
Looptijd
23-09-2015 → 29-09-2015
Financiering
Federale middelen: VLIR-UOS
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Fisheries sciences
 
Projectomschrijving

De conferentie zal zich richten op tropische meren (natuurlijke en door de mens veroorzaakte), met inbegrip van de effecten van milieuverandering: klimaat, waterbalans, hydrologie, waterbeheer, geomorfologie en bodems, wetlands, stroomgebiedbeheer, menselijke impact, veranderingen in landgebruik, bodemdegradatie, bodem erosie, sedimentbudget, bodem- en waterbehoud, ecosysteemdiensten, aquatische ecologie, waterkracht, impact van lage dammen, voedselproductieketen, afval (water) beheer. Samen met de meerdere belanghebbenden zullen de gerelateerde kwesties worden besproken in de omgeving van het Tana-bekken.