Project

Modernisme aan het front: modernistische tijdsbeleving in Britse tijdschriften van de Eerste Wereldoorlog

Code
3G043014
Looptijd
01-01-2014 → 31-12-2019
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Theory and methodology of philosophy
    • Philosophy
    • Other philosophy, ethics and religious studies not elsewhere classified
Trefwoorden
Britse tijdschriften modernisme Eerste Wereldoorlog
 
Projectomschrijving

Een van de belangrijkste kenmerken van de literaire modernisme is de nadruk op ‘het nu’, de nadruk op het heden en de directheid van de ervaring. Modernistische schrijvers verwierpen de 19C fascinatie met het verleden en luidde een nieuw heden. Marinetti 1909 ‘Futuristisch Manifest’ is het meest bekende voorbeeld van een dergelijke houding, maar het is ook te vinden in de Britse vooroorlogse modernistische geschriften. Sommige critici, bijv. Winter, hebben betoogd dat WWI onderbroken dit. Wartime schrijven, Winter betoogt, keert terug naar de traditionele woordenschat van rouw te vinden in de klassieke en romantische schrijven. Dit project tracht zijn theorie van de achterwaartse blik wijzigen door aan te tonen de voortdurende nadruk op ‘het nu’ in oorlogstijd schrijven. Het richt zich op de Britse tijdschriften verschenen aan de voorzijde en in Groot-Brittannië. De werkhypothese is dat de context van de publicatie van deze tijdschriften vraagt ​​ze worden onderzocht in relatie tot de vooroorlogse modernistische fascinatie voor het nu. Wanneer Lloyd George verklaarde de staat van totale oorlog in 1916, brak hij met de 19C traditie van de Britse liberale democratie. Hoewel het waar is dat een oorlogstijd regime vaak getuige van een 'return' feodale opvattingen van de macht, de achterwaartse blik in zo'n 'uitzonderingstoestand' moet niet worden gezien als een recycling van het verleden, maar een deel van een herconfiguratie van de huidige . De WWI tijdschriften, geschreven naar aanleiding van de politieke situatie, laten zien dat WWI schrijven niet gewoon terug naar oude tradities. De wijze waarop deze teksten vertegenwoordigen hun ‘nu’ vraag ze worden gelezen als voortzettingen in plaats van onderbrekingen van het vooroorlogse modernistische begrip en de vertegenwoordiging van de tijd en tijdelijkheid. De focus van het project is op de Britse tijdschriften (vandaar de titel), maar het zal kijken naar andere boeken en tijdschriften om te contextualiseren, vergelijken en verklaren het fenomeen van de geul journalistiek.