Project

Precieze ruimtelijke en tijdsgeresolveerde polydiagnostiek door laserverstrooing van een atmosferisch plasma dat interageert met poreuze materialen en vloeibare media

Code
31500513
Looptijd
01-01-2013 → 31-12-2015
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Classical physics
    • Elementary particle and high energy physics
    • Other physical sciences
Trefwoorden
plasma
 
Projectomschrijving

Het project is gericht op de ontwikkeling van een nieuwe techniek met een hoge ruimte en een tijdbesparende aanpak temperatuur- en dichtheidsmeting in plasma's door middel van pulserende laserverstrooiing. Het belangrijkste doel is om een ​​detectiesysteem te bouwen met een resolutie tot m op basis van de Rayleigh, Raman en Thomson verstrooiing van het laserlicht door zware deeltjes en elektronen. Actieve laserspectroscopie, in tegenstelling tot algemeen gebruikte plasma-emissiespectroscopie, heeft het directe toegang tot de grondtoestand

soorten en elektronen en vereist geen gecompliceerde interpretatie van de experimentele gegevens. Bovendien is de Raman en Thomson spectroscopie mogelijk met dezelfde gepulseerde laser maakt het schatten van de dichtheid van neutrale soorten en elektronen mogelijk. De belangrijkste toepassing van het voorgestelde

lasersysteem is een meting van de temperatuur en soortverdeling in de atmosfeer

plasma's interactie met polymeren en vloeistoffen in de buurt van de behandelde materialen. Dergelijke plasma's worden gekenmerkt door kleine afmetingen tot 10-15 mm en temperatuurgradiënt tot 104 K / mm waar hoge resolutie van de ruimte, als een cruciale vereiste, alleen mogelijk door de actieve laserspectroscopie.

De resultaten van het project zullen een diep inzicht verschaffen in de fysische processen van atmosferische druk plasma en geeft de mogelijkheid om plasmaparameters te optimaliseren om substraat te vermijden

schade. Het hele project zou moeten worden uitgevoerd op de afdeling Technische Natuurkunde bij UGent gebruikt de momenteel beschikbare en aangevraagde apparatuur.