Project

ExpertGaze - Toepassing van nieuwe meetmethoden en technologieën om kennisoverdracht van expert naar non-expert te verbeteren.

Code
179M02320
Looptijd
01-11-2020 → 31-01-2023
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Research methods and experimental design
    • Communication research methodology
    • Human information behaviour
Trefwoorden
Virtual reality augmented reality mixed reality mobile eyetracking stressmetingen
 
Projectomschrijving

Binnen het Tetraproject ExpertGaze onderzoeken we hoe metingen en maten van gedrag, visuele aandacht en stressniveaus tijdens het uitvoeren van bepaalde taken, toegevoegde waarde kunnen hebben in opbouw van kennis en competenties, alsook het ondersteunen van mensen in het uitvoeren van hun professionele taken. Meer specifek, onderzoeken we hoe meetingen bij experts kunnen worden ingezet in functie  van training, ondersteuning en accreditatie van niet-experten. Het doel van het ExpertGaze project is de doovertaling van reeds bestaande kennis omtrent fysiologische (gedrags)maten en methodologieën naar oplossingen voor concrete uitdagingen van de projectpartners, en bij uitbreiding de bredere arbeidsmarkt.