Project

European SRH Refugees Network

Code
41L04507
Looptijd
01-08-2007 → 31-01-2009
Financiering
Europese middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Social work
  • Other sociology and anthropology
 • Medical and health sciences
  • Endocrinology and metabolic diseases
  • Gynaecology and obstetrics
  • Endocrinology and metabolic diseases
  • Gynaecology and obstetrics
  • Public health care
  • Public health sciences
  • Public health services
  • Social medical sciences
  • Nursing
  • Endocrinology and metabolic diseases
  • Gynaecology and obstetrics
Trefwoorden
asielzoekers sexuele gezondheid reproductieve gezondheid vluchtelingen
 
Projectomschrijving

Europees netwerk ter promotie van seksuele en reproductieve gezondheid van vluchtelingen, asielzoekers en mensen zonder wettig verblijf in Europa. Dit netwerk zal zicht gradueel uitbreiden tot minstens 13 Europese lidstaten. Op basis van Delphi-methode zal een internationaal expert panel een gestandaardiseerd good practice framework uitwerken voor beleidsontwikkeling, dienstverlening en participatieve aanpak van seksuele en reproductieve gezondheid van bovengenoemde doelgroep. Dit zal voorgesteld worden op een Europees seminarie.