Project

Intraperitoneale immuunmodulatie voor colorectale peritoneale metastasen (PERIMMUNE).

Acroniem
PerImmune
Code
G0L0522N
Looptijd
01-11-2022 → 31-10-2025
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor-woordvoerder
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Oncological surgery
Trefwoorden
Metastasis
 
Projectomschrijving

Achtergrond en achtergrond
Er is dringend behoefte aan effectievere therapieën voor peritoneale metastasen (PM) van colorectale kanker (CRC). Slechts een minderheid van de patiënten reageert op immuuncheckpointremmers (ICI's). Modulatie van de tumor immuunmicro-omgeving door intraperitoneale (IP) toediening van immuunmodulatoren zoals agonisten van de toll like receptoren (TLRs) zou responsiviteit op ICI's kunnen uitlokken.
Hypothese en doelen
Wij veronderstellen dat in situ immuunmodulatie met behulp van IP-toediening van TLR agonisten met behulp van nanodeeltjes (NP) formuleringen een effectieve behandeling kan zijn van colorectale PM, hetzij als enkelvoudig middel of in combinatie met ICI's. We willen de immuuncontextuur van colorectale PM karakteriseren, NP's ontwikkelen voor oxaliplatin (OX) en voor TLR-agonisten, en de toxiciteit, biodistributie en antikankerwerking van de geselecteerde NP's analyseren.