Project

De 'mamlukisatie' van het Mamlukenrijk. Politieke Tradities en staatsvorming in het 15de-eeuwse Egypte en Syrië

Acroniem
MMS
Code
01J03709
Looptijd
01-01-2009 → 31-10-2013
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • History
Trefwoorden
politiek egypte mamluken tradities prosopografie Syrië middeleeuwen
 
Projectomschrijving

Het project beoogt de traditionele visie op de geschiedenis van het Mamlukensultanaat (1250-1517) radicaal te herzien, door via prosopografisch onderzoek aan te tonen dat er zich slechts tijdens de vijftiende eeuw politieke tradities vormden waarin het criterium vanmilitaire slavernij centraal kwam te staan, en dat er dus slechts vanaf de 15de eeuw sprake kan zijn van een echt Mamlukenrijk!