Project

T0 baseline studie voor de visserij-exclusiezone en het opstellen van een plan om de effectiviteit van deze maatregelen te monitoren. (COMOFISH3)

Acroniem
COMOFISH3
Code
12V4523
Looptijd
15-03-2023 → 30-09-2024
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Marine ecology
Trefwoorden
beheer van marien milieu boomkorvisserij macrobenthos
 
Projectomschrijving

Op 9 november 2022 ondertekenden het KBIN en de FOD Leefmilieu een contract van bepaalde duur van twee jaar dat kadert in een specifiek samenwerkingsakkoord rond een Time Zero (T0)-monitoring als vertrekpunt voor de evaluatie van de doeltreffendheid van bodemvisserijmaatregelen in Belgische wateren.

De doelstellingen van deze monitoring zijn (1) het bepalen van de toestand van de macrobenthische endofauna (macrobenthos) van zachte substraten binnen en buiten beheergebied nr. 3, waarbij een T0-monitoringrapport wordt opgesteld. (2) een monitoringplan opstellen om de doeltreffendheid van visserijbeheersmaatregelen in zone nr. 3 te monitoren op basis van de T0-monitoring.

Binnen dit onderdeel van de monitoring wordt aandacht besteed aan:

  • Het kustbeheergebied (gebied nr. 3). Hier ligt de focus op de zachte sediment macrobenthische gemeenschappen Abra alba en geassocieerde Lanice conchilega aggregaties
  • Ontwerpen (d.w.z. fijnafstemming op basis van voorstellen van het KBIN) van de ruimtelijke verdeling van de bemonsteringsinspanning op basis van de best beschikbare habitatkennis (d.w.z. ruimtelijke gegevens).
  • De bemonsteringsinspanning betreft n = 20 Van Veen monsters. 10 monsters te nemen binnen het beheergebied en 10 daarbuiten.
  • De ecologische toestand voor deze T0-monitoring moet gerapporteerd worden in termen van de Instandhoudingsdoelstellingen (CO's; Belgische Staat 2018; 2022).