Project

Netwerk architecturen en protocollen voor efficiënte ad hoc samenwerking tussen heterogene netwerkobjecten