Project

Immunisatie van kippen tegen Campylobacter infecties

Code
160K3415
Looptijd
01-06-2015 → 31-05-2019
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Animal biology
  • Agricultural and food sciences
    • Veterinary medicine
    • Other veterinary sciences
    • Other agricultural, veterinary and food sciences
Trefwoorden
campylobacter infecties
 
Projectomschrijving

Tot nu toe bestaan er geen efficiënte, verantwoorde maatregelen die het aantal Campylobacter bacterieën in de ceca van braadkuikens kunnen reduceren. Tijdens het project "CAMPOUL" hebben de promotoren aangetoond dat passieve immunisatie van kuikens, door orale toediening van antilichamen uit eieren, beschermt tegen kolonisatie door de zoönotische pathogeen Campylobacter jejuni. In dit project werd een proof of concept geleverd. Het doel van het voorgesteld project is om te onderzoeken of reductie van de kolonisatie van kuikens door C. jejuni en C. coli stammen door orale, passieve immunisatie met antistooffen in eieren een bruikbare en kosteneffectieve maatregel is die onder praktijkomstandigheden ingezet kan worden. Bovendien zal nagegaan worden in welke mate actieve immunisatie de kuikens kan beschermen tegen Campylobacter infectie.