Project

OBPWO onderzoek: sociale ongelijkheid bij de overgang van basis- naar secundair onderwijs: een onderzoek naar het verloop van de oriënteringspraktijk