Project

OBPWO onderzoek: sociale ongelijkheid bij de overgang van basis- naar secundair onderwijs: een onderzoek naar het verloop van de oriënteringspraktijk

Acroniem
OBPWO
Code
110G6708
Looptijd
15-02-2008 → 14-02-2010
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Education curriculum
  • Education systems
  • General pedagogical and educational sciences
  • Specialist studies in education
  • Other pedagogical and educational sciences
Trefwoorden
onderwijs educatie
 
Projectomschrijving

onderzoeksvragen:
1) Welke factoren bepalen de studiekeuze bij de overgang van basisonderwijs naar secundair onderwijs? Metn name. (a) wat is het relatieve belang van toegeschreven kenmerken - zoals geslacht, socio-economische en etnische herkomst, opleidingsniveau ouders -, versus verworven kenmerken - zoals prestaties en schoolvertraging, maar ook interesses van de leerling? (b) Welke rol spelen kenmerkenn van de basisschool, zoals ligging (urbaan/ruraal), samenstelling van de leerlingenpopulatie, schoolgrootte, band met secundaire school, aanwezigheid van brede middenschool? en hoe interageren deze structurele en compositorische schoolkenmerken met individuele kenmerken?
2) Welke kenmerken van leerlingen en ouders zijn bepalend voor het advies dat ze krijgen en door wie het gegeven wordt? Waarop is het gegeven advies gebaseerd? Hoe verloopt het oriënterings- en keuzeproces precies?
3) Kunnen vastgestelde verschillen in studiekeuze verklaard worden door het verloop van de studiekeuze bij de overgang naar het secundair onderwijs? Meer bepaald, (a) welke rol spelen de kennis en informatie waarover ouders beschikken, hun netwerk, en hum waardering en perceptie van de verschillende onderwijsvormen bij de studiekeuze? En (b) welke rol spelen interne processen in de basisschool met betrekking tot studiekeuze? Meer concreet: Onderneemt de basisschool acties met betrekking tot de overgang naar het secundair onderwijs? Wordt er studieadvies gegeven en wie doet dat? Welke factoren spelen daarbij een rol (bv. belang van 'getuigschrift basisonderwijs')? Welke rol spelen heersende opvattingen over de leerlingen of over de studievormen? Welke rol speelt het CLB bij dit alles?