Project

Transport en sociale uitsluiting: nieuwe richtlijnen en nationale vergelijkingen

Acroniem
TRANSENDANC
Looptijd
01-02-2012 → 31-01-2015
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Other social sciences
Trefwoorden
sociale uitsluiting
 
Projectomschrijving

Sociale en culturele vraagstukken vormen de kern van het vervoer en toegankelijkheid uitdagingen van alle hedendaagse samenlevingen, waardoor individuen, gezinnen, gemeenschappen en de samenleving als geheel. Van oudsher is de sociale gevolgen van het vervoer, met inbegrip van de effecten op sociale uitsluiting, zijn veel minder goed begrepen en gelede dan economische en ecologische factoren die door transport onderzoekers en beleidsmakers. Echter, het begrijpen van de belangrijkste manieren waarop het vervoer en sociaal kapitaal interactie is van vitaal belang, niet alleen voor toekomstige EU-beleid, maar ook voor de besluitvorming over de ontwikkelde en ontwikkelingslanden. Een belangrijke prioriteit voor dit onderzoek uitwisselingsprogramma is daarom: 1. Maak de volledige diversiteit van het onderzoek dat reeds op transport achterstand en sociale uitsluiting tot op heden heeft genomen, 2. Bevordering van de uitwisseling van ideeën over de verschillende en uiteenlopende theoretische concepten en methodologische benaderingen die in overvloed in dit gebied, 3. Help de deelnemers aan de uitwisseling die al experts in hun eigen afzonderlijke gebieden van het onderzoek nieuwe hybride theorieën en methoden te ontwikkelen en te testen deze in hun drie differen nationale context, 4. Zoek toepasbaarheid en het nut van deze nieuwe theorieën en methoden voor de ontwikkeling van het toekomstig vervoersbeleid en systemen voor levering aan andere landen; 5. Ontwikkelen van een internationaal netwerk van onderzoekers en beleidsmakers met een interesse in samenwerken aan internationale vergelijkende studies van vervoer en sociale uitsluiting en in het omzetten van de beste onderzoek naar betere beleidspraktijk